Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W dniu 02.09.2020r. Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku podpisał umowę na „Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Białowiejskiej na dz. 40/3 i dz. 40/4”. Inwestycja realizowana będzie na odcinku od posesji nr 25A do posesji 25I (boczna droga ul. Białowiejskiej). Planowana długość sieci kanalizacyjnej – około 250 mb.

Wykonawca: Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy Sp.J. z siedzibą: ul. Śmiecińska 8, 06-400 Ciechanów.

Kierownik budowy: Marian Młyński.

Jest to już 12 podpisany kontrakt w ramach realizowanego od maja 2017 roku projektu. Łączna wartość zawartych kontraktów wyniosłaokoło 19,5 mln zł.

Planowany termin rozpoczęcia robót: 23.IX.2020r., a termin zakończenia zadania – XII.2020r.

Projekt pn.: Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk” Nr POIS.02.03.00-00-0130/16, współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

PWiK Sp. z o.o.
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku