Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że od dnia 3 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Składanie wniosków w 2020 roku w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid-19 będzie się odbywać poprzez złożenie wypełnionego wniosku wraz załączonymi fakturami do skrzynki korespondencyjnej:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek w godz. 8.00 –17.00, wtorek – czwartek w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz.  8.00 – 15.00).

Pomoc w wypełnianiu wniosków będzie udzielana:

  • od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.

W załączeniu do pobrania: druk wniosku, wzór wypełnionego wniosku, oświadczenie, zestawienie faktur.

Prosimy o uwzględnienie istniejących ograniczeń przy planowaniu wizyty w Urzędzie Miejskim.

Wydział Budżetu i Finansów