Facebook
Facebook
YouTube

Na początku bieżącego tygodnia wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni na Placu Teatralnym.
Jest to zatem ostatni etap robót drogowych, dzięki któremu można będzie przywrócić ruch kołowy na ulicy Świętojańskiej – w jej nowej piękniejszej odsłonie. Zgodnie z wcześniejszą informacją nastąpi to niezawodnie w dniu 1 sierpnia br.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych