Facebook
Facebook
YouTube

Już wkrótce, zaraz po pierwszym przekwitnięciu, zostanie ścięta pułtuska łąka kwietna znajdująca się
w parku przy ulicy Widok. Cięcie to będzie miało charakter kosmetyczny. W trakcie prac pielęgnacyjnych zostanie dosiane kilka gatunków nowych roślin ozdobnych z perspektywą następnej pachnącej wielobarwnej odsłony. Łąka kwietna jest z założenia elementem, który może być odbierany poprzez zmysły wzroku, zapachu i dotyku. Dlatego łąkę kwietną kwalifikuje się do katalogu zieleni sensorycznej.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych