Facebook
Facebook
YouTube

Zakończono roboty drogowe na terenie osiedla w rejonie „Koszar”. W trakcie prac remontowych zdemontowano wszystkie stare płyty chodnikowe i inne elementy drogowe wzdłuż budynków przy alei Wojska Polskiego 36, 36A i 36B. Na ich miejsce ułożono nowe chodniki z kostki betonowej. Również
z kostki brukowej wykonano jezdnię pomiędzy budynkami 36A i 36B.
Szybka realizacja tego od dawna planowanego zadania okazała się realna dzięki możliwości wykorzystania pełnowartościowej kostki odzyskanej z przebudowy ulic staromiejskich. Trwają wprawdzie jeszcze drobne prace wykończeniowe i porządkowe na osiedlu, ale mieszkańcy mogą już bez ograniczeń korzystać z nowej infrastruktury chodnikowo-drogowej i w rozmowach z pracownikami firmy wykonującej zadanie nie kryją zadowolenia.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku