Kondolencje dla rodziny Pana Edwarda Chmielewskiego 2
Facebook
Facebook
YouTube

Z ogromnym niedowierzaniem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. Edwarda Chmielewskiego

emerytowanego dyrektora i wieloletniego pracownika
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składam wyrazy współczucia.

Burmistrz Miasta Pułtusk