Facebook
Facebook
YouTube

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1 uprzejmie informuje, że u pracowników socjalnych w rejonach pracy socjalnej, w godzinach urzędowania, tj.:

poniedziałek w godz. 7.30 – 11.30,   wtorek – piątek w godz. 8.00 – 12.00:

1. od 1 sierpnia 2021 roku przyjmowane będą podania w sprawie przyznawania pomocy w formie posiłku dla dzieci przyjętych do żłobka, przedszkola i uczniów kontynuujących naukę w roku szkolnym 2021/2022 zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk

2. od 15 sierpnia 2021r. do 15 września 2021r. dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk, a w przypadku słuchaczy kolegiów od dnia 15 września 2021r. do 15 października 2021r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022

3. pracownicy socjalni w rejonach pracy socjalnej będą również przyjmować wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów szkolnych, zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, o który można będzie się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia  uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

UWAGA: druki wniosków dotyczące stypendium szkolnego i zasiłki szkolnego znajdują się u pracowników socjalnych w rejonach pracy socjalnej.

MOPS Pułtusk