Facebook
Facebook
YouTube

W ubiegłym roku, 28 sierpnia, w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku odbyła się wspaniała uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać Burmistrza Pułtuska w latach 1928-1939 Stanisława Zabokrzyckiego, obrońcy Ojczyzny w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 roku, Honorowego Obywatela naszego Miasta od roku 1934, następnie więźnia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Działdowie, a przyczyną tego był fakt, że Burmistrz nie ukorzył się przed okupantem i nie złożył na jego ręce rezygnacji z pełnionego urzędu, rozstrzelanego przez Niemców 30 sierpnia 1940 r. w Sierpcu w trakcie pokazowej masowej egzekucji.
W 2020 roku w sierpniu przypadały więc dwie ważne rocznice: 100. rocznica udziału w wojnie polsko-bolszewickiej oraz 80. rocznica męczeńskiej śmierci tego niezwykłego, szanowanego i cenionego przez pułtuską wspólnotę Ojca Miasta.
Ubiegły rok był też okresem wielu prób nawiązania kontaktu z Rodziną śp. Stanisława Zabokrzyckiego, jako że pragnęliśmy gościć osoby spokrewnione z naszym niezłomnym Burmistrzem podczas wspomnianej uroczystości odsłonięcia tablicy. Nie powiodło się to wówczas. Główną przeszkodą była, jak się okazało, nasilająca się covidowa epidemia i kolejne związane z nią obostrzenia. W tym roku mieliśmy jednak szczęście. Udało się skontaktować i spotkać z paniami Martą Wiszowaty – wnuczką i Ewą Unrug-Wiszowaty – prawnuczką Stanisława Zabokrzyckiego. Obie panie były wczoraj naszymi honorowymi gośćmi. Przywitał je Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski. Cieszymy się, że możemy wreszcie rozpocząć bliską współpracę, w celu godnego upamiętnienia i uhonorowania postaci Burmistrza Pułtuska – bez wątpienia bohatera tamtych niezwykle trudnych lat.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku