IX Gminna Gala Profilaktyki Lokalnej "Żyj marzeniami" 5
Facebook
Facebook
YouTube

23 listopada, w jak zwykle gościnnym Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku (na Popławach), odbył się Finał IX Gminnej Gali Profilaktyki Lokalnej, której tegorocznym hasłem było „Żyj marzeniami”. Do rywalizacji o profilaktyczną palmę pierwszeństwa przystąpiło 6 zespołów reprezentujących niżej wymienione gminne placówki oświatowe: Publiczną Szkołę Podstawową im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie, a konkretnie Publiczną Szkołę Podstawową im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie, Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku, a konkretnie Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku, Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku, Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 1  im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. Zawodnicy wzięli udział w rozwiązywaniu 5 konkurencyjnych zadań. Do ostatniej chwili zmagania były zacięte, a poziom wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień bardzo wysoki. Jury w składzie: Maria Wodzyńska – przedstawicielka Burmistrza Miasta Pułtusk, Ewa Łada –  przedstawicielka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku, Barbara Duszczyk – przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pułtusku, Teresa Kalinowska – przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ewa Raca – gość specjalny Gali, po podsumowaniu wyników ogłosiło, że:

1. miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku;
2. miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku (Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku);
3. miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku.

Koszty organizacji IX Gminnej Gali Profilaktyki Lokalnej pokryte zostały ze środków pochodzących z gminnych dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku