Eko-wiata przystankowa 3
Facebook
Facebook
YouTube

#Mazowszepomaga  #programywsparacia #solidarnośćmazowiecka

W połowie października rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Zakup »zielonych wiat« przystankowych w Gminie Pułtusk”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.
Pierwsza pułtuska eko-wiata przystankowa przy VENDO-PARKU składa się z elementów zintegrowanych z konstrukcją wiaty, tj. zielonego dachu retencyjnego, systemu retencjonowania wody, „zielonej ściany” będącej wypełnieniem tylnej ściany wiaty oraz gabloty na rozkłady jazdy. W skład eko-wiaty wchodzą również elementy dodatkowe: wolnostojąca donica z roślinnością, umiejscowiona na bocznej ścianie wiaty i pas roślinności umieszczony za przystankiem na całej długości tylnej szyby.
Realizacja zadania stanowi nowoczesny element infrastruktury miejskiej, znacząco poprawiający bezpieczeństwo ekologiczne.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku