Teren zniszczony przez bobry - drzewo zjedzone przez bobry
Facebook
Facebook
YouTube

Bobry wyrządzają coraz więcej szkód na niedawno pieczołowicie zagospodarowanych, ubogaconych szlachetną zielenią bulwarach, od niedawna szczególnie na terenie przylegającym do zaplecza Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1. Warto się zastanowić nad rozwiązaniem tego problemu. Populacja bobrów w Pułtusku i okolicach stale wzrasta. Bobry nie mają tu naturalnego wroga, który wpływałby na redukcję nadmiaru gatunku. W Polsce bóbr europejski (łac. Castor fiber) jest objęty częściową ochroną. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, bobrów nie można zabijać, chwytać, niszczyć ich siedlisk, norm, żeremi i innych schronień. Zatem problem narasta! Natychmiast na ratunek drzewom pośpieszyli, jak zawsze niezawodni w takich sytuacjach, pracownicy naszej Straży Miejskiej i chwała im za to.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku