Elementy placu zabaw
Facebook
Facebook
YouTube

30 grudnia ub.r. odebrane zostały prace wykonane na postawie umowy na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku dla inwestycji pn. „Obiekty małej architektury na terenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku działka nr 110, obręb 14 Pułtusk, ul. Marii Konopnickiej”. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była Firma Complexe Sportif  Grażyna Kowalska z Tłuszcza.

Koszt inwestycji opiewał na kwotę 200 000,00 złotych.

Zakres prac:

  1. Wykonanie chodnika oraz wjazdu z kostki betonowej.
  2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia placu zabaw.
  3. Zamontowanie elementów małej architektury, w tym: domku z piaskownicą (Z5), huśtawki podwójnej mix (Z15), huśtawki „snake” (Z21), karuzeli „tajfun” (Z2), huśtawki podwójnej wahadłowej (Z25), kiwaka tandem smok (Z 12), zestawu zabawowego II (Z8), zestawu zabawowego IV (Z7), kiwaka „pies” (Z11), huśtawki „ważka” bez oparcia z odbojnicami (Z 17).

W ramach projektu pn. „Strefy zieleni i Rekreacji” zostaną jeszcze wykonane nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych w ciekawych zestawieniach kolorystycznych z uwzględnieniem gatunków bezpiecznych dla dzieci. Dzięki temu cały teren przedszkolny będzie zagospodarowywany kompleksowo ku radości i w trosce o dobrą zabawę milusińskich.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku