listopad 2022 (Page 4)

tytułem „Moja Polsko” w Przedszkolu Wiejskim w Przemiarowie 2

10 listopada dzieci z Przedszkola Wiejskiego w Przemiarowie pięknie uczcili 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademię pt. „Moja Polsko” przygotowała pani Danuta Putrzyńska. Na występ przedszkolaków złożyły się piosenki, wiersze, jak również znakomity układ taneczny. Wśród zaproszonych gości byli: pani Maria Wodzyńska – Kierownik Samodzielnego Referatu Edukacji Urzędu Miejskiegoczytaj więcej…

Druga stacja ładowania pojazdów elektrycznych 1

Z inicjatywy władz miasta w kwietniu br. powstała pierwsza dwustanowiskowa stacja ładowania pojazdów energią elektryczną, zlokalizowana w pobliżu Domu Nauczyciela przy parkingu na ulicy Staszica 35. Obecnie w Pułtusku powstaje druga podobna stacja przy parkingu na ulicy Rynek 41 (tuż obok budynku Urzędu Miejskiego od strony wschodniej).Liczba stacji ładowania pojazdówczytaj więcej…

Przebudowa ulicy Władysława Syrokomli 4

Rozpoczęły się roboty drogowe w ulicy Władysława Syrokomli, których celem jest remont ulicy, polegający na wymianie krawężników i nawierzchni jezdni z asfaltowej na kostkę brukową wraz z zatokami i zjazdami. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtuskuczytaj więcej…

Ślubowanie klas pierwszych ZS2 w Pułtusku 36

46 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami integracyjnymi im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku złożyło ślubowanie pierwszoklasisty. Pasowania na uczniów dokonała Dyrektor szkoły Krystyna Estkowska. Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 14 listopada. Życzenia świeżo pasowanym uczniom i ich wychowawcom – Marzenie Karpińskiej i Weronice Kowalczyk oraz Iwonie Stańkowskiejczytaj więcej…

Podpisanie listu intencyjnego oraz umowy dotyczących Pułtuskich kanałków 9

Gmina Pułtusk podpisała z Powiatem Pułtuskim list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji dotyczących zagospodarowania kanałów na odcinku „Wyspy” na terenie miasta Pułtusk. Podpisana została również umowa pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działał Starosta Pułtuski Jan Zalewski a Gminą Pułtusk reprezentowaną przez Burmistrza Wojciecha Gregorczyka na użyczenieczytaj więcej…

Pułtuskie obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora 11

14 listopada od wielu lat obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora. Tego dnia nie mogło zabraknąć odpowiednio podniosłej uroczystości, której celem byłoby należyte uhonorowanie pułtuskich Seniorów. Dlatego o godzinie 10.00 w Centrum Dziedzictwa Kulturowego przy ulicy Rynek 13 bohaterowie dzisiejszego święta z Dziennego Domu „Senior+” spotkali się na wspólnej imprezie zczytaj więcej…

Wenecja Pułtusk wygrała w Zduńskiej Woli

W niedzielę, 13.11.2022 r. została rozegrana IV kolejka drugiej ligi futsalu. Wenecja Pułtusk udała się na mecz wyjazdowy do Zduńskiej Woli, gdzie zmierzyła się z miejscową Gattą. Należy dodać, że drużyna Gatty to były Mistrz Polski z roku 2016, wicemistrz w latach 2017 i 2018 oraz brązowy medalista z rokuczytaj więcej…

Pułtuskie obchody Narodowego Święta Niepodległości 83

Pułtuskie obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się ceremonią złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowaną przez Związek Piłsudczyków RP Oddział w Pułtusku. Następnie przedstawiciele władz Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk oraz współuczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Ignacego Jana Paderewskiego na terenie parku zamkowego. Uroczystośćczytaj więcej…

Świąteczny koncert „Mieszkańcy Ziemi Pułtuskiej śpiewają dla Niepodległej” 25

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w Domu Polonii w Pułtusku w godzinach wieczornych odbyła się wspaniała uroczystość. Jej uczestnicy licznie zgromadzeni w Sali Maneż mieli okazję wysłuchania pięknego koncertu patriotycznego w wykonaniu warszawskiego zespołu wokalnego Scala Sancta. Koncert był zatytułowany „Mieszkańcy Ziemi Pułtuskiej śpiewają dla Niepodległej”. Widzowie wrazczytaj więcej…

Życzenia z okazji Dnia Seniora 2

„Mamy młode serce, tak długo jak długo umiemy kochać życie, takim jakie ono jest. (…)Mamy młode serce, tak długo jak długo potrafimy kochać ludzi (…)”. Phil Bosmans Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora składamy Państwu życzenia zdrowia i wielu lat życia wypełnionego radością oraz szacunkiem, życzliwością i miłością najbliższych. Niech omijajączytaj więcej…

w tle kalkulator na stole z dokumentami, na wierzchu strony ikonka kalendarza z zegarem, pod spodem czerwony napis informacja

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 15 listopada 2022 r. upływa termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego. Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanymw Urzędzie Miejskim w Pułtusku lub na wskazany wczytaj więcej…

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XL/310/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku art. 5aczytaj więcej…