Miesiąc: czerwiec 2021 (Page 6)

Pod koniec listopada ubiegłego roku informowaliśmy Czytelników o rozpoczęciu modernizacji wysłużonego zaplecza kuchennego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki przy ulicy Tysiąclecia 14. Projekt remontu zakładał modyfikację pionu kuchennego do tego stopnia, by spełniał on standardy wyznaczone nowoczesnym stołówkom szkolnym. W tym celu konieczne byłoczytaj więcej…

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) wójtowie (burmistrzowie i prezydenci miast) mają obowiązek co roku – do 31 maja – przedstawiać radzie gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalności  wójtaczytaj więcej…

Profesor Hensyk Samsonowicz odbiera akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Pułtuska

Henryk Bohdan Samsonowicz urodził się 23 stycznia 1930 roku w Warszawie, zmarł 28 maja 2021 roku również w Warszawie. Był wybitnym historykiem, mediewistą (badaczem średniowiecza), nauczycielem akademickim, profesorem nauk humanistycznych. W 1950 roku ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1954 roku uzyskał stopień doktora nauk historycznych, a wczytaj więcej…

Biegi Szewińskiej- 11 czerwca 2021 r.

11 czerwca br. na pułtuskim rynku odbędzie się kolejna, XVIII edycja międzynarodowych biegów przełajowych Ireny Szewińskiej. Zapraszamy do udziału i kibicowania biegaczom. Regulamin zawodów dostępny pod linkiem : https://www.psp4pultusk.edu.pl/index.php/xviii-biegi-2021/907-regulamin-xviii-miedzynarodowych-biegow-przelajowych-ireny-szewinskiej Wydział Edukacji i Promocjiczytaj więcej…

Na białym polu herb gminy Pułtusk, życzenia na dzień dziecka, na dole grafika, balony, gwiazdki

Dzień Dziecka to jeden z najpiękniejszych dni w roku. To dzień zabawy, radości, życzeń i prezentów. W imieniu Samorządu Gminy Pułtusk, wszystkim Dzieciom, a szczególnie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, z okazji Waszego święta życzymy zdrowia, szczęścia oraz miłości i troski dorosłych. Niech każdy dzień Waszego beztroskiego dzieciństwa będzie nieustającym iczytaj więcej…