Miesiąc: Czerwiec 2021

W piątek, 18 czerwca, podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie, będącego podsumowaniem pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski wręczył Pani Hannie Chojnowskiej akt powołania na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora szkoły. Pan Mateusz Miłoszewski wręczył również nagrodęczytaj więcej…

Otwarcie plaży

Zapraszamy na otwarcie plaży w Pułtusku ! Już w sobotę, 26 czerwca, w godz. 11:00 – 19:00 czekał będzie na Państwa program, w którym nie zabraknie atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych mieszkańców naszego miasta i turystów. W programie m.in.: 11:00 – 14:00 Stoiska informacyjne (Komenda Powiatowa Policjiczytaj więcej…

Mając na uwadze liczne sygnały niezadowolenia z nieczynnej fontanny na pułtuskim Rynku, chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych Czytelników na złożoność tego problemu. Wiadomo przecież, że jeżeli takie czy inne urządzenie, które ma być udostępnione do użytku publicznego, jest niesprawne i mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia czy nawet życia ludzkiego, wówczas żadenczytaj więcej…

Uprzejmie informuję, że zwołuję XLIII Sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 25 czerwca 2021 r.  o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawy różne i informacje. 4.  Raport o stanie Gminy Pułtuskczytaj więcej…

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że dnia 2 czerwca 2021 r. odbyły się Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. i Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o.  oraz dnia 14 czerwca 2021 r. Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. zczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zainstalowało na terenie miasta kurtyny wodne, które będą uruchamiane w upalne dni, w godzinach od 900 do 2000.Urządzenia te będą służyły przechodniom w trzech lokalizacjach: – Plac Teatralny 4 (przy kinie „Narew”), – ulica Rynek (fontanna miejska),czytaj więcej…

Prace remontowe w kamienicy przy ulicy Rynek 13 bardzo szybko postępują. Odbiór robót jest już coraz bliższy.Przypomnijmy, że inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Poprawa dostępności doczytaj więcej…

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego informujemy, że istnieje możliwość dowozu osób na szczepienia przeciw COVID-19, do punktów szczepień oddalonych nie dalej niż 20 km od granic Gminy Pułtusk. Jednocześnie informujemy, że dowozem do właściwych punktów mogą być objęte tylko osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w  stopniu znacznym o  kodzie Rczytaj więcej…

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego – wykonawca przebudowy ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – poinformowało o konieczności wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu od 16 czerwca br. w związku z przebudową ww. ronda i okolicznych ulic, aż do zakończenia realizacji inwestycji.W związku z powyższym apelujemyczytaj więcej…