Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Prace remontowe w kamienicy przy ulicy Rynek 13 bardzo szybko postępują. Odbiór robót jest już coraz bliższy.
Przypomnijmy, że inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.
Przeprowadzenie prac remontowych umożliwiło m.in. odtworzenie architektonicznych walorów budynku, dostosowując go jednocześnie do nowych funkcji w nowoczesnej formie. Budynek stanie się siedzibą Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Będzie pełnił funkcję wystawową, zapewni miejsca do rozpropagowania regionalnych potraw, wyrobów i sztuki Pułtuska oraz okolic. Zagwarantuje również możliwość promocji regionu i miejsce, w którym okoliczni twórcy, koła gospodyń wiejskich i hobbyści będą mogli wystawiać swoje wyroby, korzystać z pomocy i zapewnić fachową reklamę własnym produktom.
W ramach inwestycji przewidziane jest zakupienie wyposażenia Centrum, a będą to witryny wystawowe, stanowiska do haftu i koronkarstwa kurpiowskiego oraz wyposażenie do prowadzenia nauki wikliniarstwa. Powstanie też sala edukacji artystycznej umożliwiająca organizację różnego rodzaju spotkań tematycznych i uroczystości.
Do budynku zostaną przeniesione Wydział Edukacji i Promocji z siedziby przy ul. Staszica 35 oraz Punkt Informacji Turystycznej z wieży ratuszowej.

Fotorelacja w załączeniu.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku