Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 informujemy o zawieszeniu od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania handlu artykułami przemysłowymi, na terenie targowisk miejskich w Pułtusku zarządzanych przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej w  Pułtusku