ulotka 5MBOT
Facebook
Facebook
YouTube

 Wojska Obrony Terytorialnej to rodzaj sił zbrojnych, w którym pełniona jest nowa forma służby – terytorialna służba wojskowa (służba ochotnicza). Cieszy się ona wciąż niesłabnącym zainteresowaniem ponieważ umożliwia połączenie życia prywatnego, pracy zawodowej czy nauki z służbą na rzecz państwa, a przede wszystkim swojej lokalnej społeczności. Jak sama nazwa wskazuje, terytorialna służba wojskowa pełniona jest w swoim rejonie zamieszkania, na terytorium, które dobrze każdy zna, a batalion w którym żołnierz się szkoli jest niewiele oddalony od jego domu rodzinnego. Ochotnicy z powiatu pułtuskiego szkolą się w batalionie w Komorowie. 

Żołnierze WOT to przede wszystkim ludzie młodzi, (co trzeci żołnierz formacji ma mniej niż 25 lat) dlatego 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, by umożliwić służbę pełnoletnim uczniom szkół ponadpodstawowych, ich nauczycielom oraz studentom, już po raz trzeci realizuje projekt „Wakacje w WOT”, który ruszy 25 czerwca. To propozycja spędzenia 16 dni wakacji w oryginalny, a przede wszystkim odpowiedzialny sposób, zdobycia nowych kompetencji oraz znajomości. Skorzystanie z takiego rozwiązania pozwala bezkolizyjnie odbyć przeszkolenie wojskowe, bez potrzeby rezygnacji z nauki. Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy odbędą podczas wakacji, jego zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa.

Terminy „Wakacji z WOT”: 25 czerwca – 10 lipca, 20 sierpnia – 4 września.

Dla kogo WOT? O przyjęcie w szeregi WOT mogą ubiegać się rezerwiści oraz osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Zarówno mężczyźni jak i kobiety, w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku szeregowych), mogą zostać Terytorialsami. Podstawowe wymagania to, m.in.: obywatelstwo polskie, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej, pełnoletniość, niekaralność, niepełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadanie przydziału kryzysowego.

System szkolenia. Proces szkolenia Terytorialsa rozpoczyna się od 16 – dniowego szkolenia podstawowego, które jest przeznaczone dla osób nie mających wcześniej do czynienia z wojskiem. Dla żołnierzy rezerwy przeznaczone jest szkolenie wyrównawcze, trwające 8 dni. Oba szkolenia otwierają 3-letni cykl. W pierwszym roku odbywają się szkolenia indywidualne o charakterze ogólnowojskowym. W drugim roku szkolenia specjalistyczne w zakresie konkretnej funkcji w pododdziale np. saper, medyk itp. Trzeci rok, to szkolenia zgrywające pododdziały.

Droga do WOT.
Ochotnicy z powiatu pułtuskiego, którzy są zainteresowani służbą w szeregach 5 MBOT, pierwsze kroki powinni kierować do Wojskowych Komend Uzupełnień w Wyszkowie. Wniosek o powołanie do służby, można również złożyć przez Internet poprzez platformę ePUAP. Inną opcją jest skorzystanie z pomocy rekrutera (kpr. Mariusz KUBEŁ, tel. 505-304-430, mariusz.kubel@wot.ron.mil.pl/). Nowym rozwiązaniem wprowadzonym w 5 Mazowieckiej Brygadzie OT jest możliwość kontaktu z rekruterem poprzez zeskanowanie poniższego kodu QR. Zeskanowanie kodu przekieruje kandydata do formularza, po wypełnieniu którego skontaktuje się z nim rekruter, zapozna z warunkami służby, odpowie na pytania i pomoże w procesie rekrutacyjnym.

Aneta SZCZEPANIAK Rzecznik prasowy

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Tel. 261 341 226, 727 041 568.

Szczegóły na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/5bot/

Wydział Edukacji i Promocji