Facebook
Facebook
YouTube

Mając na względzie liczne postulaty i wnioski zgłaszane przez mieszkańców w związku z planowaną od
4 maja br. zmianą organizacji ruchu na ulicy Staszica, która miała polegać na ustanowieniu ruchu jednokierunkowego na odcinku od Alei Polonii do ulicy Świętojańskiej, informujemy, że zapowiadana regulacja zostaje wstrzymana do czasu opracowania nowej koncepcji.

Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku