urząd miejski Pułtusk
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Gminy Pułtusk zwołuję uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 17 września 2021 r. o godz. 16.00 na którą serdecznie zapraszam.
Sesja odbędzie się w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” – Nadanie medalu Panu Ryszardowi Gbiorczykowi.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” – Nadanie medalu Pani Elżbiecie Iwanowskiej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” – Nadanie pośmiertnie medalu Panu Bonifacemu Kozłowskiemu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” – Nadanie medalu Panu prof. dr hab. inż. Andrzejowi Maneckiemu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” – Nadanie medalu Panu Zdzisławowi Pieńkosowi.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania  medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” – Nadanie pośmiertnie medalu Panu Grzegorzowi Śniadowskiemu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” – Nadanie medalu Pani Lilianie Waleśkiewicz.
  10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz