Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Urząd Miejski w Pułtusku uprzejmie informuje, że wyznaczył stanowiska handlowe przeznaczone pod działalność w zakresie okolicznościowej sprzedaży kwiatów i zniczy przed Dniem Wszystkich Świętych.
Osoby zainteresowane dzierżawą stanowisk handlowych w pobliżu cmentarza przy ul. Kościuszki oraz Domu Pogrzebowego przy ul. Sienkiewicza, proszone są o złożenie podania do tut. Urzędu Miejskiego na adres: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41. Jedna osoba może wydzierżawić maksymalnie 2 punkty sprzedaży. Wnioski o dzierżawę miejsc handlowych będą przyjmowane do 15 października br. (piątek) lub do wyczerpania miejsc.
Szczegółowe informacje dostępne są w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod numerem 23 306 72 27.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska