LXXXVI sesja Rady Miejskiej w Pułtusku - zdjęcie Urzędu Miasta w Pułtusku (2)
Facebook
Facebook
YouTube

Działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Gminy Pułtusk zwołuję uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 16 września 2023 r. o godz. 12.00, na którą serdecznie zapraszam.
Sesja odbędzie się w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” – Nadanie medalu Liceum Ogólnokształcącemu im. Piotra Skargi w Pułtusku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” – Nadanie medalu Zespołowi Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” – Nadanie medalu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu w Pułtusku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” – Nadanie medalu Pułtuskiej Grupie Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty.
  7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz