Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 9 ust. 5 Statutu Gminy Pułtusk, na wniosek Pana Wojciecha Gregorczyka Burmistrza Miasta z dnia 7 stycznia 2022 r., zwołuję w dniu 12 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 14.00  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Pułtusku.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady.

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2022.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.
  6. Zamknięcie obrad.

Ireneusz PurgaczPrzewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku