ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku 41
Facebook
Facebook
YouTube

Od 20 do 23 czerwca w szkołach prowadzonych przez Gminę Pułtusk odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023. Samorząd Gminy Pułtusk podczas tych wydarzeń reprezentowali: Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski, Sekretarz Miasta Pułtusk Patrycja Kazimierczak, Kierownik Samodzielnego Referatu Edukacji Maria Wodzyńska, Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Dorota Sobotka.

Podczas uroczystości Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk nagrodził uczniów którzy uzyskali najwyższą średnią ocen. Wyróżniono również uczniów za szczególne osiągnięcia m.in.: naukowe, sportowe, pracę w wolontariacie i frekwencję podczas zajęć.

Wszystkim gratulujemy uzyskanych osiągnięć i życzymy bezpiecznych i udanych wakacji.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii zdjęć uwiecznianych niezapomniane chwile:

Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. H. Sucharskiego (20.06.2023 r.)

Uczniowie z najwyższą średnią ocen:

Maja Stępniewska kl. VI

Filip Igor Roguski kl. V

Zofia Religa kl. V

Jadwiga Mokrzycka kl. IV

Burmistrz Miasta Pułtusk przyznał nagrodę pani Jolancie Koryckiej – nauczycielce biologii.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej (Ósmoklasiści)

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej (Ósmoklasiści)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Potockiej w Pułtusku (23.06.2023 r.)

Uczniowie z najwyższą średnią ocen:

Zofia Ostrowska kl. IV

Maja Jabłońska kl. IV

Antoni Piątek- Miłoszewski kl. V

Wiktoria Sosińska kl. V

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku (Zakończenie klas VIII 22.06.2023 r.)

Uczeń z najwyższą średnią ocen:

Mateusz Pogłód kl. VIII

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego (23.06.2023 r.)

Uczennica z najwyższą średnią ocen:

Anna Ausfeld kl. VIII  

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku
(23.06.2023 r.)

Uczeń z najwyższą średnią ocen:
Maciej Pietrzykowski kl. V

Burmistrz Miasta Pułtusk przyznał nagrodę paniom: Dyrektor Dorocie Karzulewskiej i Wicedyrektor Izabeli Trzcińskiej.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. I. Szewińskiej w Pułtusku (22.06.2023 r.)

Uczennica z najwyższą średnią ocen:

Olga Kalinowska kl. VIII

Burmistrz Miasta Pułtusk przyznał nagrodę pani Wicedyrektor Dorocie Dębskiej.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie (23.06.2023 r.)

Uczeń z najwyższą średnią ocen:

Mateusz Kołaczek kl. V

Foto: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku