Pożegnanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej 95
Facebook
Facebook
YouTube

W szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk, w czwartek,
20 czerwca 2024 r., odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego oraz pożegnania absolwentów.
W wydarzeniach udział wzięli przedstawiciele Samorządu Gminy Pułtusk: Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski oraz Kierownik Samodzielnego Referatu Edukacji Urzędu Miejskiego
w Pułtusku Maria Wodzyńska. Wręczyli oni nagrody książkowe i dyplomy dla uczniów, którzy osiągnęli w danej szkole najlepsze wyniki w nauce oraz przekazali na ręce dyrektorów szkół listy gratulacyjne od Burmistrza Miasta Pułtusk Marzeny Cendrowskiej. W tym dniu uroczyste zakończenie roku szkolnego świętowali uczniowie klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku, natomiast Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku pożegnały swoich absolwentów. Dodatkowo wręczono nagrodę Burmistrza Miasta Pułtusk dla nauczyciela PSP nr 4.    

Nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Pułtusk otrzymali:

Aleksandra Ponichtera uczennica klasy VIa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku,

Zofia Religa uczennica klasy VIa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku,

Franciszek Lesiński uczeń klasy Vb Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku,

Izabela Kurpiewska uczennica klasy VIIIb Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami Sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

oraz

Monika Jaworska – nauczycielka j. angielskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami Sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku