Wystawa plenerowa prac Zasłużonego dla Miasta Pułtuska artysty Georgija Asłanjana 5
Facebook
Facebook
YouTube

W sobotę, 22 czerwca 2024 r. przedstawiciele samorządów – Gminy Pułtusk i Powiatu Pułtuskiego: Marzena Cendrowska – Burmistrz Miasta Pułtusk, Andrzej Niesłuchowski – p.o. Sekretarza Miasta Pułtusk, Andrzej Popowicz – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku, Adam Knochowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku oraz Anna Popowicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku uczestniczyli w plenerowej  wystawie prac malarskich Georgija Asłanjana, która corocznie odbywa się w jego ogrodzie w Płocochowie.

Wyrażając uznanie dla niezwykłego  talentu artysty, Marzena Cendrowska – Burmistrz Miasta Pułtusk, podziękowała za pracę związaną z przygotowaniem wystawy oraz za prezentowanie i rozsławianie walorów krajobrazowych naszego miasta i regionu.

Georgij Asłanjan – artysta malarz i konserwator zabytków, pochodzenia ormiańskiego, w latach 60. ub. stulecia pracownik Muzeum Ermitaż w Sankt Petersburgu, od roku 1991 mieszkaniec gminy Pułtusk. Jego dzieła znajdują się w wielu znamienitych kolekcjach całego świata. Georgij Asłanjan jest malarzem wszechstronnym, posługującym się rozmaitymi technikami, m.in.: olejem, akwarelą, masterem, piórkiem i węglem. W 2019 roku został odznaczony medalem za Zasługi dla Miasta Pułtuska. Jego prace można obejrzeć i kupić w prywatnej Galerii Mansarda w Płocochowie.