Facebook
Facebook
YouTube

Dobiega końca realizacja zadania w zakresie adaptacji piwnic starego osiemnastowiecznego pułtuskiego ratusza do nowych funkcji kulturowych i edukacyjnych. Rzecz dotyczy jednak podwójnej inwestycji.
Pierwsza w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wraz z budową schodów zewnętrznych, zaplanowana w ramach projektu pn.: „Wzrost potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe z dofinansowaniem w kwocie 492.000 złotych, jest już niemal gotowa, lecz do chwili oficjalnego otwarcia niech lepej pozostanie okryta woalem tajemnicy. Dzięki temu na pewno o wiele bardziej zachwyci zwiedzających.
Dzisiaj jednak nie na pierwszej, a na drugiej inwestycji warto się skoncentrować. Chodzi o prace w zakresie przebudowy łącznika pomiędzy wieżą ratuszową a budynkiem ratusza z przeznaczeniem na sezonową kawiarnię oraz na przepięknym patio pod wieżą ratuszową, usytuowanym tuż nad liczącymi co najmniej 300 lat, póki co, sekretnymi piwnicami. Na owym patio, na którym wieża ratuszowa zwykła już wyznaczać swój cień, niedługo pojawi się zapewne miły kawiarniany ogródek. Oj, będzie się działo! Ta część zadania realizowana była ze środków własnych Gminy Pułtusk.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku