Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Pani Bogumile Przybyłowskiej Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Pułtusku wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MAMY składa Burmistrz Miasta Pułtusk wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Pułtusku.

KONDOLENCJE