Facebook
Facebook
YouTube

Zakończone zostały prace remontowe przy renowacji i konserwacji zewnętrznych ścian najstarszego budynku w Pułtusku – wieży ratuszowej przy ulicy Rynek 43. Działania prowadzone były od połowy sierpnia tego roku, a ich efektem jest nie tylko wizualna poprawa estetyki jednej z najpiękniejszych i najważniejszych wizytówek miasta, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i zwiedzającym rynek turystom.

Historia wieży pułtuskiego ratusza sięga pierwszej połowy XV w. Pierwotnie dobudowywana do nieistniejącego dzisiaj ratusza (obecny, stojący w innym miejscu, powstał w latach 1952–1954) spełniała funkcje sądowniczo-penitencjarne i obronne. Początkowo sięgała wysokości 15 m i zbudowana była na planie prostokąta. W ciągu XV i XVI wieku stopniowo ją podwyższano aż do ok. 30 m, dalsze kondygnacje stawiając na planie ośmiokąta – stąd charakterystyczne cztery narożniki w połowie wysokości obiektu. Z biegiem lat zmieniał się wygląd wieży i jej funkcja. Pod koniec XIX w. w zrujnowanym budynku dawnego ratusza zorganizowano przytułek, a od 1880 r. jego parter wraz z wieżą oddano do użytku Ochotniczej Straży Ogniowej. Po 1902 r. na miejscu dawnego budynku ratusza wzniesiono nowy, mniejszy, w stylu neogotyckim – już tylko do użytku straży. W czasie II wojny światowej remiza wraz z wieżą zostały częściowo zniszczone. W latach 1947–1949 remizę rozebrano, natomiast wieżę wyremontowano. W roku 1964 roku zorganizowano w niej Muzeum Regionalne.

Mimo prowadzonych w ciągu lat częściowych napraw, stan murów zewnętrznych w wielu miejscach był bardzo zły. Wylasowanie zaprawy wapiennej oraz kruszące się i spadające fragmenty cegły stwarzały duże zagrożenie. Postępujące zniszczenia powodowały lawinowo szybką degradację kolejnych fragmentów muru. Niezbędne stały się szybkie i niezwykle kosztowne działania.

W roku 2018 wykonane zostały ekspertyzy i badania konserwatorskie, a także projekty budowlane remontu wieży, dzięki czemu wiosną tego roku Gmina Pułtusk otrzymała dotację w kwocie 600 tys. zł z budżetu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace rozpoczęte latem zrealizowane zostały przez wyspecjalizowaną firmę budowlaną „MABIS” Sp. z o.o. z Piastowa zgodnie z projektem budowlanym firmy „Europrojekt” Zbigniewa Chomiczewskiego. Mury całości zabytku oczyszczono, zdezynfekowano, uzupełniono ubytki i wzmocniono cegłę w partiach silnego osłabienia elewacji.  Przemurowano miejscowe obszary korony wieży oraz naprawiono siatkę spoin. Uzupełnione zostały zdegradowane tynki zewnętrzne, naprawiona stolarka okienna, narożniki, parapety, a także zużyte elementy konstrukcji dachowej. Wykonano powierzchniową hydrofobizację mającą na celu zmniejszenie skłonności do zabrudzeń oraz zwiększenie odporności na szkody mrozowe i inne czynniki zewnętrzne. 

Wykonane prace budowlane, ze względu na wysokość budynku, należy zaliczyć do trudnych technologicznie oraz niebezpiecznych w wykonawstwie. Mimo to inwestycja zrealizowana została zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, a całkowity koszt realizacji zadania wraz z dokumentacją techniczną i nadzorem inwestorskim wyniósł 572 880,53 zł (w całości pokryty z otrzymanej dotacji).

Przeprowadzone latem i jesienią tego roku prace renowacyjne, to największe działania budowlane na fasadzie pułtuskiej wieży ratuszowej od 70 lat. Dzięki nim przywrócono odpowiedni stan techniczny i estetyczny wspaniałego zabytku zachowując jednocześnie dla kolejnych pokoleń jego gotycko-renesansowy charakter.

PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku Andrzej Popowicz