Facebook
Facebook
YouTube

Straż Miejska w Pułtusku rozpoczęła działania mające na celu wykrywanie i karanie  osób, które palą w domowych/gospodarczych piecach substancje niedozwolone. Strażnicy wyposażeni w specjalne sita, pojemniki do poboru popiołu, mają prawo dokonywania kontroli na terenie miasta i gminy Pułtusk.

Straż Miejska jest w posiadaniu pierwszych wyników badań próbek popiołu, wykonanych przez akredytowane laboratorium, które potwierdziły spalanie w piecu substancji niedozwolonych m.in.: plastiku i elementów mebli lakierowanych. Za popełnione wykroczenie mieszkaniec został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.

Straż Miejska apeluje o zgłaszanie podejrzenia spalania substancji niedozwolonych – osobiście (ul. Staszica 35, I p.) lub  telefonicznie pod nr 510 713 731 w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Straż Miejska w Pułtusku