Stacja transformatorowa w Kleszewie – przebudowa 1
Facebook
Facebook
YouTube

W dniach 26-27 czerwca 2023r., została wykonana przebudowana stacji transformatorowej
w miejscowości Kleszewo, która zlokalizowana była niemalże po środku pasa drogi gminnej.  Inwestycja  została sfinansowana w całości przez firmę ENERGA- OPERATOR. S.A.. Jej ważnym aspektem jest znaczna poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. Poprzednia lokalizacja stacji, zupełnie przypadkowa – na środku drogi i na czterech słupach stwarzała poważne zagrożenie dla poruszających się drogą.


Obecnie po przebudowie stacja znajduje się na jednym słupie przesuniętym do skrajni pasa drogowego.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych