Most w ciągu ul. Wygon II
Facebook
Facebook
YouTube

Po usunięciu awarii mostu w ciągu ul. Wygon II została wprowadzona nowa organizacja ruchu. 
W celu ostrzeżenia użytkowników przed najechaniem na bariery energochłonne zostało wykonane  oznakowanie skrajni poziomej. Nieznany sprawca zdemontował i ukradł jeden z elementów oznakowania.  Zgodnie z art. 85. Kodeksu wykroczeń  takie zachowanie podlega karze grzywny do 5 tys. zł, ograniczenia wolności albo aresztu do 30 dni. Jeżeli dojdzie do kolizji, nawet drobnej, to sprawca, poniesie odpowiedzialność karną z tytułu sprowadzenia zagrożenia w komunikacji
i transporcie. Czasem nieprzemyślany czyn może jednak doprowadzić do katastrofy. Wówczas istnieje prawdopodobieństwo zbiegu przepisów kodeksu wykroczeń z kodeksem karnym. Jeżeli bowiem skutkiem działań sprawcy dojdzie do śmierci człowieka to ustawa przewiduje zagrożenie do 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawco zastanów się czy życie i zdrowie użytkowników ruchu drogowego stanowi dla Ciebie wartość kawałka blachy ?

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych