Facebook
Facebook
YouTube

21 lipca br. informowaliśmy Czytelników o ważnej decyzji budzącej nadzieję na zadaszenie miejskiego lodowiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4. W ramach Programu Sportowa Polska 2021 Gmina Pułtusk otrzymała wówczas z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowanie w kwocie 231.000,00 zł na „budowę zadaszenia lodowiska z obiektami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku”. Ta kwota byłaby jednak niewystarczająca do zrealizowania tak poważnej inwestycji, nawet mimo znacznego wysiłku partycypacyjnego z własnych środków budżetowych. Z pomocną dłonią pośpieszył jednak Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pismem skierowanym z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z dnia 20 września 2021 r. Gmina Pułtusk została poinformowana o kolejnym dofinansowaniu zadania pn. „Zadaszenie boiska z funkcją lodowiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Pułtusku” w kwocie 200.000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021. To bardzo dobra wiadomość. Te dwie dotacje pozwoliły wreszcie na uruchomienie procedury przetargowej.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku