REGIONALNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1
Facebook
Facebook
YouTube

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku już po raz siódmy odbył się REGIONALNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Organizatorkami tegorocznej edycji były nauczycielki języka angielskiego, Panie Monika Podgórska, Paulina Wyrzykowska i Magdalena Myślak.

Honorowy Patronat nad Konkursem objęli Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Miasta Pułtusk.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział uczniowie z ośmiu szkół z regionu Mazowsze:

1) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku,
2) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku,
3) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku,
4) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,
5) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Przasnyszu,
6) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym,
7) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wróbla “Jaskółki “ w Wyszkowie,
8) Publicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie.

Celem przedsięwzięcia było zrzeszanie uczniów i nauczycieli z regionu Mazowsza, doskonalenie umiejętności językowych uczniów, motywowanie do poszerzania wiedzy oraz zainteresowanie młodzieży kulturą krajów anglojęzycznych. Konkurs był doskonałą okazją do rozwijania i prezentowania uczniowskich uzdolnień językowych i artystycznych.

Regionalny Konkurs Języka Angielskiego składał się z dwóch części: praktycznej znajomości języka angielskiego oraz prezentacji artystycznych. Pierwsza część odbyła się 16 grudnia 2022, a druga, finałowa 20 stycznia 2023r.

A oto wyniki części pisemnej:

I miejsceUrszula Madeja z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku (opiekun Pani Agnieszka Żołnierzak);

II miejscePatryk Gierek z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym (opiekun Pani Małgorzata Przychodzka);

III miejsceMateusz Pogłód z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pułtusku (opiekun Pan Michał Mitkowski);

20 stycznia b.r. jury w składzie Panie: Magdalena Gorczyńska-Bala, Marina Prewęcka i Maria Wodzyńska wyłoniło zwycięzców części artystycznej konkursu. Podczas oceny występów, jury brało pod uwagę poziom umiejętności językowych, stopień opanowania tekstu, ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość i oryginalność.

Oto wyniki:

I miejscePubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku:

Maja Dziewulska,
Urszula Madeja,
Julia Rachuba,
Karol Napiórkowski.

Opiekunowie: panie Agnieszka Żołnierzak i Iwona Madeja.

II miejscePubliczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym:

Julia Baka,
Kinga Ciach,
Patryk Gierek,
Karolina Makowska.

Opiekun: pani Małgorzata Przychodzka

III miejsceSzkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Przasnyszu:

Julia Kalinowska,
Gaja Żmijewska,
Stanisław Mikulski,
Adrian Granecki.

Opiekunowie: panie Aneta Pokora i Katarzyna Kiliańska.

Wyróżnienie i nagroda specjalna Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Potockiej w Pułtusku:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. rtm. W. Pileckiego w Przemiarowie:

Aleksandra Fiszka,
Anna Ausfeld.

Opiekunowie: panie Bożena Napiórkowska i Marta Myszor.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku