PYTANIA KIEROWANE DO BURMISTRZA PODCZAS SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI NIE POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI 2
Facebook
Facebook
YouTube

Podczas spotkania mieszkańców gminy Pułtusk z Burmistrzem Wojciechem Gregorczykiem, które odbyło się 16 lutego br., był czas na wypowiedzi uczestników – wnioski i zadawanie pytań. Na część z nich Burmistrz odpowiedział na bieżąco, ale w sprawach wymagających dodatkowych informacji lub uzgodnień, niekiedy w zakresie znacznie wykraczającym poza obszar zadaniowy samorządu gminnego, zobowiązał się do podjęcia wszelkich starań, aby to, co było przedmiotem dyskusji, nie pozostało bez odpowiedzi.

Tak więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańca Pułtuska sygnalizującego brak możliwości korzystania ze specjalistycznej aparatury diagnostycznej, Burmistrz niezwłoczne zwrócił się na piśmie do Dyrektora Generalnego Szpitala Powiatowego Gajda-Med Sp. z o.o. w Pułtusku z prośbą o udzielnie informacji, czy urządzenia medyczne służące do badań diagnostycznych, stanowiące wyposażenie szpitala, są sprawne i pracują, umożliwiając wykonywanie badań pacjentów. Jeżeli byłyby urządzenia diagnostycznie, które obecnie nie są wykorzystywane, Burmistrz poprosił o podanie ich nazwy i przewidywanego terminu usunięcia przyczyny takiego stanu rzeczy.

Dyrektor Generalnego Szpitala Powiatowego Gajda-Med Sp. z o.o. nadesłał następującą odpowiedź:
W Szpitalu Powiatowym Gajda-Med Sp. z o.o. jedynym sprzętem oczekującym na uruchomienie jest obecnie Rezonans Magnetyczny, którego zakup oraz instalacja wraz z adaptacją pomieszczeń nastąpiły w roku 2021 w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się korona wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego realizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego na lata 2014-2020”.
Rezonans magnetyczny to pożądane urządzenie diagnostyczne, a zarazem początek sporych wydatków związanych z eksploatacją oraz utrzymaniem sprzętu. To szansa na bardzo dobrą diagnostykę wiążącą się jednak z ogromnymi wydatkami, dlatego uruchomienie wyżej wymienionego sprzętu jest wprost uzależnione od zawarcia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie wykonywanych na nim badań.
Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o. złożył ofertę w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert nr 07-22-000139/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie badania rezonansu magnetycznego (RM) ogłoszonym przez NFZ, jednak w dniu 12 września 2022 r. postępowanie to zostało unieważnione bez podania przyczyny. Wielokrotnie zwracaliśmy się do NFZ, a także z prośbą o interwencję do Pana Premiera Henryka Kowalczyka, jednak do dnia dzisiejszego kolejne postępowanie konkursowe nie zostało ogłoszone.
W dniu 30 stycznia 2023 r. uzyskaliśmy od Wojewody Mazowieckiego pozytywną opinię o celowości wyżej wymienionej inwestycji i aktualnie oczekujemy na ogłoszenie przez NFZ konkursu, do którego niezwłocznie przystąpimy.

W sprawach poruszanych podczas spotkania z Burmistrzem – dotyczących rozbudowy sieci i wykonania nowych przyłączy gazowych na terenie miasta – skierowana została prośba do Polskiej Spółki Gazownictwa o spotkanie, w celu przedstawienia wniosków zgłoszonych przez mieszkańców i omówienia perspektywach ich realizacji.

Sprawy dotyczące organizacji ruchu drogowego. Aleja Wojska Polskiego jest drogą wojewódzką i za organizację ruchu odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W przypadku uwag zgłaszanych do Gminy na piśmie – dotyczących istniejącej organizacji ruchu – zobowiązujemy się do wystąpienia do zarządcy drogi o zajęcie stanowiska w przedmiocie zgłoszeń.

W związku z pytaniami o środki zewnętrzne pozyskiwane przez Gminę Pułtusk na inwestycje, przedstawiamy tabelę z możliwością jej pobrania w postaci DDF.

Środki pozyskane przez Gminę Pułtusk na inwestycje w latach 2022-2025.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku