Wieżyczka na nakrętki
Facebook
Facebook
YouTube

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi celowości zbierania w Pułtusku plastikowych nakrętek w pojemnikach-wieżyczkach informujemy:

1) Wieżyczka zlokalizowana przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki – nakrętki odbiera szkoła – cel – „Na leczenie Wiktorii Wóltańskiej” z Nasielska.

2) Wieżyczka zlokalizowana przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Ireny Szewińskiej – dotychczas nakrętki odbierało STOWARZYSZENIE ARENA DOBRA z Przasnysza – cel – „Na leczenie onkologiczne Anny Gruszki” z Przasnysza – cel został osiągnięty; a obecnie celem jest zakupienie protezy ręki dla Daniela Darkowskiego z Pokrzywnicy.

3) Wieżyczka zlokalizowana przy Pływalni Miejskiej – dotychczas nakrętki odbierało STOWARZYSZENIE ARENA DOBRA z Przasnysza – cel – „Na leczenie onkologiczne Anny Gruszki” z Przasnysza – cel został osiągnięty; a obecnie celem jest zakupienie protezy ręki dla Daniela Darkowskiego z Pokrzywnicy.

4) Wieżyczka zlokalizowana przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi – nakrętki odbiera Przedszkole Samorządowe w Pokrzywnicy – cel – „Na lek dla Roberta Pieńkowskiego” z terenu gminy Pokrzywnica.

5) Wieżyczka zlokalizowana przy sklepie Intermarché przy ulicy Kolejowej – nakrętki odbiera OSP Trzciniec – cel – „Na lek dla Roberta Pieńkowskiego” z terenu gminy Pokrzywnica.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku