Zwrot podatku akcyzowego 3
Facebook
Facebook
YouTube

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina:

tylko do dnia 31 sierpnia 2023 r. producenci rolni mogą jeszcze składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć:

– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od dnia 01 lutego 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

– Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

– odpowiednie oświadczenie o liczbie DJP koni za 2022 w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do koni

– odpowiednie zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, świń, kóz i owiec

Dokumenty można pobrać na stronie Urzędu Miejskiego w Pułtusku bip.pultusk.pl  w zakładce druki do pobrania-podatki-podatek akcyzowy.

Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane będą do czwartku 31.08.2023r. w godzinach 8.00-16.00.

Info: Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku