Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku przypomina, iż w związku z nowym Programem Ochrony Powietrza, wynikającym z uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 r. nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, od 1 stycznia 2021 r., na terenie całego województwa mazowieckiego obowiązuje zakaz stosowania dmuchaw do liści, które powodują wzniecenie pyłu, który już opadł, czyli tzw. wtórną emisję.
Wprowadzony zakaz dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, a także podmiotów korzystających ze środowiska, organów, służb i innych wszelkiego rodzaju podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa, w tym wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, służb miejskich/gminnych oraz użytkowników ogrodów działkowych.
Wprowadzone obostrzenie może być kontrolowane przez odpowiednie organy m.in. straż miejską, upoważnionych pracowników urzędu miejskiego, czy inspekcję ochrony środowiska. Za złamanie zakazu grozi kara od 500 zł do 5 000 zł.
Zakaz nie obejmuje odkurzaczy do liści!
Ponadto informujemy, iż w celu usprawnienia prac związanych z utrzymaniem porządku na terenie gminy, jednocześnie respektując ww. przepisy, Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w ubiegłym tygodniu zakupiło odkurzacz do liści.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska