żydzi
Facebook
Facebook
YouTube

26 września br. minęła 82. rocznica deportacji ludności żydowskiej z Pułtuska. Podobnie jak w latach poprzednich, na zaproszenie pani Anety Szymańskiej ze Stowarzyszenia Dialogu MOST, przedstawiciele władz samorządowych, pułtuskich jednostek, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki oraz mieszkańców złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku pamięci społeczności żydowskiej zamieszkującej ziemię pułtuską.

Wiele ciepłych słów i podziękowanie za udział w uroczystości skierował do zebranych pochodzący z Izraela Gil Stein, który opowiedział o swojej matce – ocalałej po deportacji społeczności żydowskiej z Pułtuska.

Wydział Edukacji i Promocji