Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W jaki sposób fundusze unijne zmieniły naszą gminę? Sprawdzili przedstawiciele Komisji Europejskiej wraz z delegacją z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 26 sierpnia br. Wizyta służbowa w Pułtusku Przedstawicieli Komisji Europejskiej wraz z delegacją z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej to ogromne wyróżnienie dla naszej gminy. Pozyskiwane fundusze pozwoliły na realizację wielu imponujących inwestycji, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej Pułtuska. Wizyta delegacji i efekty rozmów są najlepszym impulsem do dalszego działania oraz realizacji kolejnych przedsięwzięć.

Ministerstwo zorganizowało w Pułtusku spotkanie dotyczące Umowy Partnerstwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Przy tej okazji przedstawiciele KE obejrzeli efekty zrealizowanych projektów ze wsparciem funduszy unijnych. 26 sierpnia br. przewodniczący delegacji Erich Unterwurzacher – Dyrektor ds. Wdrażania z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej wraz z przedstawicielami poszczególnych działów w tym ds. Polski, Czech i Słowacji, mieli okazję poznać nasze miasto, jak sami zauważyli, nie bez powodu zwane Wenecją Mazowsza.

Przedstawicielom Komisji Europejskiej towarzyszyła delegacja z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej m.in.: Waldemar Buda – Sekretarz Stanu, Renata Calak – Dyrektor Departamentu Strategii, Maciej Aulak – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych, Anna Bracik – Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich. Wśród gości nie mogło zabraknąć również reprezentanta Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, którym była Sylwia Maksim-Wójcicka – Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru Kultury i Niskoemisyjności.

Podczas wizyty  gościom zostały zaprezentowane efekty zrealizowanych projektów z obszaru dziedzictwa kulturowego i inwestycje środowiskowe z zakresu zmniejszenia emisyjności budynków użyteczności publicznej oraz transportu miejskiego. Pozyskane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pozwoliły w znacznej mierze poprawić komfort życia mieszkańców Gminy Pułtusk, w wielu aspektach. Sumując jedynie działania inwestycyjne zrealizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, kwota jest imponująca. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania na realizację działań inwestycyjnych w perspektywie finansowania 2014-2020 to blisko 17 mln złotych dokładnie: 16.697.428,57 zł (z transportem miejskim to 19.191.991,57 zł – perspektywa 2007-2013). Środki Gminy Pułtusk na wkład własny oraz roboty niekwalifikowane to: 10.563.993,90 zł ( z transportem miejskim to 17.285.994,15) Łączna wartość inwestycji: 27.261.422,47 zł (z transportem miejskim to 36.477.986,72)

Burmistrz Miasta Pułtusk – Wojciech Gregorczyk pełniąc rolę gospodarza zaprosił gości na spacer po naszej, zabytkowej wyspie. Było to okazją do zaprezentowania zabytków, które zostały odnowione ze wsparciem funduszy zewnętrznych. Wiele ciekawostek dowiedzieli się nasi goście również o historii Pułtuska. Swoją podróż po mieście, które łączy tradycję z nowoczesnością goście rozpoczęli od wizyty w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela. Mogli poznać historię tego miejsca oraz na przygotowanej prezentacji zobaczyć jak dzięki pozyskanym funduszom, zmienia się cała gmina a co za tym idzie poprawia komfort życia mieszkańców. Aldona Nalewajk – zastępca dyrektora Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela opowiedziała m.in. jak inwestycja polegająca na termomodernizacji zabytkowego budynku biblioteki przyczyniła się do poprawy jakości świadczonych usług oraz estetyki obiektu.

Andrzej Popowicz – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku zaprosił do zwiedzania piwnic adaptowanego kompleksu historycznego Wzgórza Abrahama oraz oddanych do użytku niedawno piwnic dawnego ratusza. Ks. infułat Wiesław Kosek podzielił się z gośćmi wiedzą o pułtuskiej bazylice, która jest wpisana na listę zabytków historii oraz oprowadził po świątyni. Zaprosił również na dzwonnicę, gdzie z tarasu widokowego wszyscy podziwiali panoramę Pułtuska. Zwieńczeniem spaceru po Pułtusku była wizyta w Centrum Dziedzictwa Kulturowego przy ul. Rynek 13, gdzie zaprosiła Dorota Sobotka – kierownik wydziału Edukacji i Promocji. Halina Witkowska – prezes Stowarzyszenia “Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna” zapoznała gości z tradycjami regionalnymi oraz kulturą Puszczy Białej. Zaprezentowała również tradycyjne dania regionalne.

Na zakończenie spotkania wszyscy goście otrzymali pamiątkowe albumy o Pułtusku.

Przedstawicieli Komisji Europejskiej interesowały również plany rozwoju na przyszłość oraz kolejne inwestycje o których w perspektywie następnych lat mówiła Danuta Łada – zastępca kierownika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych. Przedstawiono również kilka gotowych projektów, które Samorząd Gminy Pułtusk planuje zrealizować w najbliższym czasie i będzie wnioskował o środki zewnętrzne na ten cel.

Wydział Edukacji i Promocji
Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Wydział Edukacji i Promocji
Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych