Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Rozpoczęte w połowie lutego roboty drogowe w ulicy Rafała Krajewskiego przeszły już pierwszą fazę – przebudowę skrzyżowań i przejść dla pieszych – wykonanie tzw. wyniesionych skrzyżowań, poprawiających bezpieczeństwo, co jest ważne ze względu na bliskość żłobka i przedszkola przy tej ulicy. Przejścia dla pieszych zostały wyposażone w elementy świetlne, pulsacyjne, co ma poprawić lepszą widoczność w ich okolicach. Istotą projektu były tzw. obszary oddziaływania przejść dla pieszych. Przez obszar oddziaływania przejścia dla pieszych rozumie się sumę urządzeń, w tym: wyspy azylu, strefy oczekiwania, jak również obszary dochodzenia do przejścia i odcinki drogi po obu jego stronach o długości do 100 m.
Kolejną fazą jest aktualna przebudowa fragmentów ulicy łączących obszary skrzyżowań, co uwidoczniono w fotogalerii.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku