POSTAW NA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB 60+! Systematyczna edukacja Seniorów w ruchu drogowym Poradnik dobrych praktyk dla jednostek samorządu terytorialnego (plakat)
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Akcja promująca bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym.

Celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości seniorów o potencjalnych zagrożeniach na drodze, a tym samym zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych na drogach. Akcja polega na edukacji dotyczącej przepisów ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach, a także uświadamianiu, jak zmiany fizjologiczne związane z wiekiem mogą wpływać na bezpieczeństwo na drodze.

W ramach akcji przewidujemy również poruszanie tematów takich jak prawidłowe stosowanie elementów odblaskowych czy wpływ efektów ubocznych przyjmowania leków na zdolność kierowania pojazdami.

By zadbać o ich bezpieczeństwo i przypomnieć o podstawowych zasadach związanych z bezpieczeństwem, Krajowa Rada Bezpieczeństw Ruchu Drogowego prowadzi cykl warsztatów, w ramach akcji edukacyjno – informacyjnej, w całej Polsce pod hasłem Senior na drodze do … bezpieczeństwa!

W każdym wieku ważna jest znajomość i utrwalanie wiedzy z przepisów ruchu drogowego, a także znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, czy znajomość praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego, ale jak to zrobić? właśnie ten folder, w tym pomoże.

Link do pobrania folderu https://seniornadrodze.pl/materialy-edukacyjne , który znajduje się na stronie www.seniornadrodze.pl.

Publikacja jest przydatnym i praktycznym źródłem wiedzy, w tym zakresie. Zachęcamy do pobrania folderu i zapoznania się.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego