Zdjęcie do oświadczenia
Facebook
Facebook
YouTube

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Pułtuska i Gminy Pułtusk,

            Z dniem 7 maja 2024 roku zostałam wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów
do wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Pułtusk. Stało się tak dlatego, iż wybrany
w wyborach burmistrz zgodnie z postanowieniem sądu nie może sprawować tej funkcji, a miasto nie może pozostać bez gospodarza.

Jako Pułtuszczanka, żywo zainteresowana losami naszej Małej Ojczyzny, polityk, samorządowiec
i urzędnik stanęłam przed chyba najtrudniejszą decyzją w moim życiu – podjąć się zadania kierowania miastem w tej, niekomfortowej sytuacji, czy stanąć z boku i obserwować, jak Pułtusk pogrąża się
w chaosie, marazmie i prawnych sporach. Podjęłam, w moim przekonaniu najlepszą dla miasta decyzję.

Zapraszam wszystkich mieszkańców, radnych, przedsiębiorców, bez względu na polityczne przekonania do współpracy dla dobra naszego miasta.

Wyznaczona do wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Pułtusk

Marzena Cendrowska