Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego (plansza)
Facebook
Facebook
YouTube

Urzędnik wyborczy za pośrednictwem Urzędu Miejskiego  w Pułtusku przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Wypełniony i podpisany formularz w wersji papierowej, należy złożyć do piątku, 10 maja  2024 r.  (godz. 15.00):

  • w Urzędzie Miejskim w Pułtusku ul. Rynek 41 w Wydziale Spraw Obywatelskich (pok. nr 2), w godzinach pracy urzędu,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Pułtusku  ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk  z dopiskiem “zgłoszenie OKW” (obowiązuje data wpływu do Urzędu do 10 maja 2024 r. godz.15.00).

Zgodnie ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 poz. 2408) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłasza pełnomocnik wyborczy lub upoważnione przez niego osoby (art. 182 §2 pk1).

Swoją kandydaturę można również zgłosić samodzielnie do urzędnika wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy (art. 182 §8c w związku art. 182 §8b).

Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń: Bogumiła Przybyłowska – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich, tel. (23) 306 72 03.

Link do informacji:

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-czlonkiem-obwodowej-komisji-wyborczej

Formularze zgłoszeń do pobrania:

Wyznaczona do wykonywania zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Pułtusk

Marzena Cendrowska