Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, iż po rocznej przerwie, od 1 stycznia 2022 r. będzie pobierana przez inkasentów opłata targowa. 

Opłata ta została zawieszona w 2021 r., po nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z powyższym, od 1 stycznia 2022 r. wraca obowiązek nałożony uchwałą Nr XX/195/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej, zmienioną uchwałą Nr XXI/214/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku