Na niebieskim tle biały napis: OBWODY PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PUŁTUSK Z WYKAZEM ULIC I MIEJSCOWOŚCI poniżej mapa Powiatu Pułtuskiego 2
Facebook
Facebook
YouTube

Plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk od dnia 1 września 2019 roku określony w załączniku do uchwały nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku zmieniony uchwałą nr XXII/226/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., nr XXIX/272/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., nr XLVII/425/2021 z dnia 22 września 2021 r., nr LVII/513/2022 z dnia 29 marca 2022 r. i nr XCV/783/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Samodzielny Referat Edukacji