INFORMACJA
Facebook
Facebook
YouTube

Uprzejmie informujemy, iż firma GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. przystąpi do prowadzenia robót geologicznych w ciągu planowanej obwodnicy Pułtuska. Roboty będą prowadzone na podstawie projektu robót geologicznych, który został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Decyzją Nr 233/19/PE Z DNIA 3.10.2019 r.

 W ramach badań przewiduje się wykonanie :
– 1111 otworów badawczych o głębokości od 3.0 do 15.0 m,
– 694 sondowań statycznych CPT i FVT lub dynamicznych na głębokości od 3.0 do 30.0 m,
– pobór próbek gruntu i wody podziemnej.

Przewidywany termin zakończenia badań 02.02.2020 r.