Facebook
Facebook
YouTube

10 października komisja składająca się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Pułtusku, radnego Rady Miejskiej z Trzcińca, wykonawcy i Inspektora Nadzoru odebrała roboty drogowe związane z przebudową drogi w Trzcińcu.  Na realizację inwestycji pozyskano środki w wysokości 215.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 477.226,74 zł. W ramach zadania został wykonany odcinek drogi o długości 616 m, szerokości 5 m z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m i wjazdami na pola i posesje przyległe.

Wykonawcą inwestycji była firma „Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk”.

Nadzór inwestorski sprawował Kazimierz Strzyżewski.