Zdjęcie na niebieskim tle napis MOPS przyjmuje wnioski o podatek osłonowy
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Urząd Miejski w Pułtusku przypomina, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Pułtusk mogą składać w terminie do 31 października 2022 r.  na piśmie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku przy ul. 13 Pułku Piechoty 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystywaniem profilu zaufanego.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku  wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pułtusku – tel. 23 692 52 65 lub adres email: sekretariat@mops.pultusk.pl .

O sprawie informowaliśmy tutaj – kliknij