Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że w związku z ograniczeniem działalności urzędów administracji publicznej, z uwagi na utrzymujący się stan pandemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomoc w wypełnieniu deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw odbywa się telefonicznie pod numerem: 23 306 72 27 (Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska).

Wzory deklaracji dostępne są pod adresem: www.gunb.gov.pl (zakładka: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) oraz w Urzędzie Miejskim w Pułtusku. Deklarację można złożyć również elektronicznie korzystając z profilu zaufanego za pomocą strony: www.zone.gunb.gov.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku